Ubezpiecznie

Ubezpiecznie – jest to umowa zawarta miedzy klientem, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Ubezpieczyciel w ramach takiej umowy zobowiązany jest do wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz klienta w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Ponad to ubezpieczyciel zobowiązany jest do wykonania usługi ubezpieczeniowej zawartej w umowie, np. organizacja pomocy.

Ubezpieczenie jest swego rodzaju kupnem zabezpieczenia na wypadek pojawienia się potrzeb, którch pokrycie byłoby bardzo problematyczne lub wręcz niemożliwe bez pieniędzy zagwarantowanych w ubezpieczniu. Polisa powinna zawierać takie informacjie jak:

  • dane ubezpieczjącego się (imię, nazwisko,adres, a także PESEL)
  • przedmiot ubezpieczenia
  • rodzaj ryzyka
  • czas trwania ubezpieczenia
  • wysokość składki

Do polisy dołączone są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Różne warianty ubezpieczeń wymagają zróżnicowanego zakresu informacji.