Ubezpieczenie rodzinne

Jest to ubezpieczenie idealne dla osób szukających zabezpieczenia dla siebie, a także swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych.  

Ubezpieczenie to jest typowo ochronnym zabezpieczeniem,które gwarantować może wypłaty w razie choroby,wypadku lub śmierci osób ubezpieczonych. Zakres oraz kwota takiego ubezpieczenia może być dobrany w zależności od wymagań klientów.

Wypłaty mogą nastąpić po wystąpieniu między innymi  takich okoliczności jak:

  • śmierć
  • uszczerbek na zdrowiu
  • niezdolność do pracy
  • urodzenie dziecka
  • ciężkie zachorowania
  • operacje i pobyty w szpitalu

Dodatkowo ochroną można objąć sytuacje, gdy:

  • zdarzy się nieszczęśliwy wypadek podczas uprawiania sportów o wysokim ryzyku wypadku, ataków terrorystycznych czy też wojny
  • doznasz trwałego całkowitego inwalidztwa
  • wykonujesz zawód medyczny i doznasz zakażenia w miejscu pracy