Ubezpieczenie turystyczne

Jest to ubezpieczenie, które chroni od niespodziewanych zmartwień i trudności, które mogą spotkać nas w czasie podróży.

Taki rodzaj ubezpieczenia może obejmować zarówno wyjazd prywatny, służbowy, na wakacje, z biurem podróżny, ale też zorganizowany na własną rękę.

Zakres może obejmować m.in.:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie bagażu
  • ochrona w razie rezygnacji z wycieczki
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • pomoc w podróży Assistance
  • ubezpieczenie pracy za granicą
  • ubezpieczenie sportów ekstremalnych
  • ubezpieczenie sportów podwodnych