Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie to pozwala nam zabezpieczyć składniki naszego majątku na wypadek uszkodzenia,utraty bądź zniszczenia wskutek rożnych zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź). W ramach tego ubezpieczenia możemy zabezpieczyć:

 • mieszkania/domy wraz z elementami stałymi(np. kominki, panele, kafelki) oraz całym mieniem ruchomym(np.komputer, telewizor,meble).
 • domki letniskowe
 • domy w budowie
 • magazyny
 • hale
 • surowce
 • towary
 • uprawy
 • ruchomości domowe(wyposażenie domu/mieszkania).

Rodzaje ryzyk, które mogą być ubezpieczone:

 • rabunek
 • kradzież z włamaniem
 • zdarzenia losowe( m.in. pożar,powódź, zalanie,huragan,uderzenie pioruna,grad,lawina,obsunięcie ziemi)

W ofercie Towarzystw Ubezpieczeniowych znaleźć można również inne atrakcyjne formy ubezpieczenia majątku m.in.:

 • ubezpieczenie szyb
 • ubezpieczenie kosztów leczenia psów i kotów domowych
 • ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk
 • ubezpieczenie maszyn
 • i wiele innych.